Våre verdier – Finjaånden

Hva i bedriften er det som skaper en spesiell atmosfære i forholdet til våre kunder og innad i organisasjonen? Man kan si at det sitter i veggene, men til sist handler det om hva alle våre medarbeidere før, nå og i framtiden sammen gir for verdigrunnlaget i bedriften. Vi kaller det «Finjaånden»;

Kunden i fokus
– kundeservice, lytt til kunden, gjensidig fortrolighet, langsiktig kunderelasjon, alle medarbeidere er selgere

Behold den lille og raske familiebedriftens fordeler
– små grupper med teamarbeid, enkelhet i organisering, prestisjeløst samarbeid, aktivt lederskap

Engasjement
– Se helheten - ikke bare deg selv, hold avtaler, vis pålitelighet, ta ansvar og vær ærlig, benytt deg av medarbeidernes kunnskap og kapasitet

Kostnadsbevisst
– tenk etter før, gjør det rette og gjør det rett, tenk forbedringer, alle medarbeidere er innkjøpere

Kreativitet 
– ta initiativ og lær av feil, fokuser på løsninger i stedet for problemer, tør å utfordre velprøvde fremgangsmåter

Fokus
– vår entreprenørånd gjør at vi vil mye -  for å lykkes kreves det at vi fokuserer og bruker våre krefter på beslutningene vi satser på