Vår ledestjerne

De første 60 årene med Finja har vært fantastiske, og vi lar følgende motto prege alt vi gjør.

Vi vil – vi kan – vi våger

Vi vil!
Det er mye som karakteriserer Finja, og det er flere fellesnevnere for våre selskaper. Det fremste kjennetegnet for bedriftskulturen er imidlertid et sterkt engasjement og en konstant nysgjerrighet på å lære seg nye ting.

Vi kan!
I de seks tiårene selskapet har eksistert, har vi tilegnet oss mye erfaring, og vi utvikler oss hele tiden, både når det gjelder produktene og medarbeidernes kompetanse.

Vi våger!
Fordi vi har både engasjement og kunnskap våger vi hele tiden å flytte våre grenser. Det kan dreie seg om alt fra nye produktområder og markeder til valg av kanal og tekniske løsninger. 

Med de tre redskapene, engasjement, kunnskap og mot, møter vi fremtiden sammen med deg.

/Gull-Britt Jonasson, adm. dir.