Hvilke produkter finnes i plastsekk?
De vanligste produktene finnes i praktisk 25 kg plastsekk. Sortimentet økes hele tiden med flere produkter.


Hvilken mørtel skal brukes til å mure og pusse porebetong?
Generelt gjelder det at lavalkaliske mørtel skal brukes til porebetong.


Hvor finnes det informasjon om hvilken finpuss man bør velge?
Les underlagsveiledningen i Hjelp med reparasjon.


Hvor finnes det informasjon om hvilken murmørtel man bør velge?
Les underlagsveiledningen i Hjelp med muring.


Hvor finnes det informasjon om hvilken pussmørtel man bør velge?
Les underlagsveiledningen i Hjelp med pussing.


Hvordan går man frem for å støpe en benkeplate/vindusbenk/bordplate i betong?
Følg Finjas enkle inspirert-anvisninger


Kan jeg støpe/mure når temperaturen er under +5? 
Ikke uten å sette i verk tiltak. Se respektive produktblad.


Kan man akselerere betongen slik at den brenner raskere enn normalt?
Du kan tilsette for eksempel Finja Fuktstopp som akselerator. Regn imidlertid med at sluttfastheten kan bli dårligere.


Viser 8 av 8