Finnes det et mengdeberegningsprogram for materialforbruk av blokk og tilbehør?
Ja, kontakt en av Finjas forhandlere, så kan du få hjelp med mengdeberegning i et spesielt program som Finja har utviklet.


Hvor stor belastning tåler en overligger?
Det kommer blant annet an på overliggerens lengde og bredde. Se ytelseserklæring for aktuell overligger.


Hvorfor har Isolerblokk grå isolasjon?
EPS-en inneholder grafitt, noe som bidrar til en bedre isoleringsevne, cirka 20 prosent bedre enn hvit EPS.


Hvorfor trengs det pussenett ved pussing?
Generelt for å redusere risikoen for krympesprekker, men ved revetering også for å holde pussjiktet på plass.


I hvilken retning skal pilen i enden av overliggere peke?
Overliggeren skal alltid monteres slik at pilen peker oppover. Se Arbeidsbeskrivelse Murblokk og Murblokk Fordel og Arbeidsbeskrivelse Mursystem Exakt


Må lettklinkerblokk pusses?
Nei, men de må poretettes gjennom slemming med sementbasert mørtel.


Når trengs det pussenett på lettklinkervegger?
Når det foreskrives. Se arbeidsinstrukser for aktuell blokk.


Skal du bruke glidesjikt, f.eks. grunnplate eller grunnmurspapp, ved muring av yttervegg på betongplate med Finjas blokk?
Ja, se arbeidsinstrukser under respektive produkt. Til Blokk.


Viser 8 av 8